Vítej, milý návštěvníku!

Co nabízíme?

  • geodetické zaměření cintorínu a vytvoření přehledné mapy - ukázka

    Mapa obsahuje zákres hrobů, budov, komunikací, stromů a dalších objektů spadajících pod areál cintorínu.

  • přepis údajů z háhrobných kámenů

  • vytvoření databáze zesnulých

  • vytvoření fotografií hrobů

  • vytvoření virtuálního hřbitova

  • součástí zpracování je i papírová forma mapy hřbitova, popřípadě laminace nebo tisk na plast.

Virtuální hřbitov

Vzhledem k tomu, že evidence a správa údajů o zesnulých je činnost poměrně náročná, je téměř nevyhnutnost využít v co nějvětší míře výpočtovou techniku. Prezentace cintorínu na internetu ve formě “virtuálního hřbitova” předstvauje prostředek určen právě na tyto účely. Největší výhodou takového řešení je dostupnost prostřednictvím internetu - kdokoliv může prohlížet i vyhledávat v udajích.
Po přihlášení správce je taktéž možné s údaji pracovat (měnit/přidávat měná, příjmení, datumy, poznámky k hrobům aj.).
Praktickou ukážku nájdete v sekci reference.
Ukázka velkoformátového potisku hřbitova na plast.